Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze

 Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczn , 1998

Informatyka

 Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny , 2006

Windows dla administratorów

 Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka , 2006

Technologie informacyjne w zarządzaniu

 Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Info , 2006

Chmielarz, Witold. Red.

Technologie informacyjne dla społeczeństwa

 Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Info , 2009

Grysa, Krzysztof. Red.

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecz

 Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bol , 2006

Grysa, Krzysztof. Red.

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecz

 Kielce : Świętokrzyskie Centrum Edukacj , 2006

Informatyka

Informatyka. Terminologia znormalizowana i wykaz n

 Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny , 2006

Informatyka

Informatyka bez tajemnic

 Warszawa : MIKOM , 1995