Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

kodeks spółek handlowych

 Warszawa : "Infor" , 2008

Spółka akcyjna

 Kraków : Zakamycze , 2005

Kodeks spółek handlowych

 Warszawa : C.H. Beck , 2005

, Tomasz Siemiątkowski

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitało

 Warszawa : C.H.BECK , 2007

Andrzejuk, Barbara

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby

 Warszawa : "ABC" , cop. 2000

Bajor, Barbara

Jednoosobowa spółka z o.o. w świetle prawa handlow

 W-wa : SCHOLAR , 2002

Banasiński, Cezary.

Prawo gospodarcze

 Warszawa : LexisNexis Polska , 2011

Barczak-Oplustil, Agnieszka

Spółki kapitałowe w stadium organizacji

 Wydawnictwo Prawo i Praktyka G